Temeljem Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021 čl.77. st. 3.) i Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Vrbovskog (Službene novine Grada Vrbovskog broj 2/22, čl. 30. st. 3.) daje se na javno savjetovanje prijedlog I. Izmjene cjenika pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Vrbovskog s obrazloženjem cijene i izmjene cijene te obrazloženjem načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge komunalnog društva u dijelu u kojem se mijenja, Komunalac d.o.o. u trajanju od 30 dana.

Savjetovanje s javnošću traje od 6. srpnja 2022. do 5. kolovoza 2022. god.

 

PRILOZI


  1. Prijedlog I. Izmjene cjenika pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Vrbovskog, davatelja javne usluge Komunalac d.o.o., s obrazloženjem cijene javne usluge
  2. OBRAZAC SUDJELOVANJA U INTERNETSKOM SAVJETOVANJU ZAINTERESIRANE JAVNOSTI O NACRTU I. IZMJENE CJENIKA USLUGA

 

Odaberite jezik