Certifikat ISO 9001iso 9001 big

U cilju uvođenja Sustava kvalitete u naše komunalno društvo, Komunalac d.o.o. je u postupku uvođenja norme ISO 9001.
Zašto nam je ISO 9001 bitan?

Prednosti i dobiti za organizaciju/tvrtku kroz proces uvođenja sustava upravljanja kvalitetom:

 

 

 • bolje predstavljanje potencijalnim klijentima
 • brzo uočavanje uskih grla u tvrtci/organizaciji i njihovo pravovremeno otklanjanje
 • transparentnost sustava upravljanja - za kvalitetu nije samo odgovoran prvi čovjek već su definirane razine odgovornosti
 • fokus na ključne procese u pojedinim odjelima, te njihovo standardiziranje i otklanjanje redundantnosti
 • definiranje načina prikupljanja informacija od strane klijenata i ostalih interesnih strana u okruženju, te komunikacijskih protokola i kanala
 • bolja kontrola nad nabavom i dobavljačima
 • provođenje neovisne unutarnje kontrole (internih audita), obveza otklanjanja pronađenih slabih točaka u tvrtci/organizaciji, stalno poboljšanje rada
 • bolja suradnja i komunikacija unutar tvrtke/organizacije
 • razvoj priručnika kvalitete, radnih procedura, uputa i obrazaca kao dokumentirane podloge upravljanja kvalitetom

Ključni koraci za pridobivanje certifikata su:

 1. Pomoću savjetnika interpretiraju se zahtjevi koje organizacija mora ispunjavati kako bi zadovoljila standard norme.
 2. U organizaciji se uspostavljaju postupci, procesi, procedure i planovi koji će omogućiti organizaciji da podigne svoj nivo poslovanja ili zadrži onaj po kojemu je prepoznatljiva, onaj koji odražava njezin nivo kvalitete. Takav sustav omogućuje da nivo kvalitete bude nepromjenjiv, a svako se odstupanje detektira i na definiran način otklanja. ISO 9001 nije ograničen na pojedine djelatnosti. To je norma koja se može primijeniti na bilo koju organizaciju.
 3. Nakon što je organizacija implementirala zahtjeve norme slijedi proces certifikacije sustava. Certifikacijska kuća provodi audit odnosno potvrđuje da je organizacija ispunila sve zahtjeve norme ISO 9001. Potvrda se iskazuje izdavanjem certifikata na ime organizacije. Daljnja obaveza organizacije je da kontinuirano ispunjava zahtjeve sa stalnim poboljšavanjem. A kako bi bili sigurni u to, certifikacijska kuća provodi godišnje nadzore implementiranog sustava.

Cijeli postupak dobivanja certifikata traje nekoliko mjeseci

Ključne prednosti uvođenja sustava kvalitete u tvrtke i organizacije
Osnovni cilj kojem treba težiti implementacijom normi ISO 9000 u organizacijama i tvrtkama je unaprjeđenje rada, brža i efikasnija usluga, te ispunjavanje zahtijeva i očekivanja svih partnera te tvrtke ili organizacije. To su osim klijenata (visoka razina kvalitete usluge):

 • zaposlenici (zadovoljstvo radom i karijerom)
 • dobavljači (trajan poslovni odnos)
 • društvo (odgovorno djelovanje, zaštita prirode)
 • investitori (povoljno poslovno okruženje)

 

1. Osuvremenjivanje poslovnih procesa

Za suvremeniji rad tvrtki ili organizacija presudnu ulogu ima uvođenje standardnih radnih procesa, te procedura kontrole kvaliteta usluga i samog radnog procesa unutar njih.

2. Zadovoljstvo klijenata

Stjecanje ISO certifikata pokazuje da tvrtka ili organizacija posebnu pažnju posvećuje klijentima, odn. korisnicima svojih usluga.
Uvođenje ISO standarda predstavlja niz promjena i treba ga shvatiti kao filozofiju rada koja kao takva utječe na način i oblikovanje poslovanja. Efikasno i profesionalno djelovanje zaposlenih utječe na povećano zadovoljstvo klijenata. Upravljanje kvalitetom kao ključnim resursom u tržišnoj utakmici za pridobivanje klijenata znači kontinuiranu potragu za boljim tehničkim, tehnološkim, marketinškim i bilo kojim drugim unaprjeđenjima i poboljšanjima koja će u konačnici proizvesti željeni rezultat, a to je zadovoljni klijent. Da bi se došlo do zadovoljnijeg klijenta, treba mu prije svega pružiti superiorniju kvalitetu proizvoda ili usluge.

3.Konkuriranje za fondove EU
Približavanjem EU i otvaranjem sve većeg broja novčanih fondova, certifikat kvalitete postati će jedan od nezaobilaznih faktora u cijelom procesu konkuriranja za sredstva EU i zasigurno će povećavati šanse da se taj novac i dobije, a s obzirom na golemu konkurenciju i stroge kriterije to zasigurno neće biti lako. Na globalnom europskom tržištu sustav kvalitete osigurava bolju startnu poziciju, te svakoj organizaciji nosi dobrobit na više razina. Moderna, efikasna, stručna i odgovorna organizacija/tvrtka, uz jasnu podjelu nadležnosti i transparentno poslovanje predstavljati će jedan od temelja za proces uključivanja Republike Hrvatske u Europsku uniju, te korištenje svih s njene strane ponuđenih resursa.

4. Smanjenje troškova i bolja usluga
Promjena načina razmišljanja uključuje metode unaprjeđenja kvalitete koje su se pokazale vrlo uspješnima i to ne samo u pogledu osiguranja boljih usluga,  već i u vidu smanjenja troškova poslovanja.

5. Gospodarska dobrobit
Sustav kvalitete ima veliku ulogu u zadržavanju postojećih klijenata, privlačenju novih te širenju poslovnih aktivnosti, a uz posljedično povećanje naplate stvaraju se uvjeti za dodatno zapošljavanje i povećanje prihoda.
Dobivanjem certifikata organizacije i tvrtke svrstavaju se u odabranu grupu subjekata koje su suštinski i dugoročno posvećene razvoju gospodarstva i koje su zahvaljujući konzistentnim reformama uspjele stvoriti uvjete koji pogoduju razvoju posla i privlačenju investitora.
Certifikacija organizacije/tvrtke znači ispunjenje određenih standarda, tj. određenu garanciju kvalitete, pouzdanosti i stabilnosti prema klijentima, dobavljačima i ostalim partnerima koji sudjeluju u poslovnom procesu.

Zašto uvesti sustav upravljanja kvalitetom?

 • potreba za efikasnim i transparentnim poslovanjem na usluzi klijentima i lokalnoj zajednici
 • podizanje i usklađenje razine upravljanja na razinu EU
 • stalno unaprjeđenje kvalitete usluge kroz mehanizme određene ISO 9001:2008 normom

Odaberite jezik