Odluke skupštine evidentiraju se u knjizi odluka skupštine u koju mogućnost neposrednog uvida imaju svi zainteresirani subjekti uz prethodnu najavu svakim radnim danom. Neposredan uvid u knjigu odluka skupštine mogu istovremeno izvršiti do 2 osobe.

Rad službenih tijela je javan, a  njihovom  radu, uz prethodnu najavu, te zbog limitiranog kapaciteta prostora, može istovremeno sudjelovati do 5 zainteresiranih osoba.

Odaberite jezik