Ispis

U cilju što kvalitetnijeg  obavljanja zimske službe u smislu  uklanjanja snijega sa parkirališta i cesta pozivaju  se vlasnici motornih vozila  parkiranih  u   ulici  Franje Račkoga-niz i ul. Radničkoj  u Vrbovskom  na organiziranu suradnju sa  izvođačem radova Komunalac d.o.o. Vrbovsko. Prema dogovoru predstavnika stanara (višestambena zgrada Niz) i stanovnika Radničke sa izvođačem  svoja vozila trebate premjestiti  kako  bi se omogućilo kvalitetnije čišćenje površina, a  time i sigurnije odvijanje  prometa.

Za detaljan dogovor kontaktirajte:

  1. Komunalac d.o.o.: Silvan Ravlić - 099/2875283
  2. Grad Vrbovsko: Nevenko Žagar  099/2875148

                                     Grad Vrbovsko