Ispis
 

1. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je rabljeni kamion za prijevoz otpada (dugotrajna materijalna imovina) u vlasništvu društva Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti sa sljedećim karakteristikama:

 

Natječajnu dokumentaciju možete pogledati u prilogu ove obavijesti.

PRILOZI


  1. NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA PRODAJU POKRETNINA - RABLJENOG KAMIONA ZA PRIJEVOZ OTPADA
  2. ODLUKA O PRODAJI I IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PROVEDBU POSTUPKA PRODAJE POKRETNINA – RABLJENOG KAMIONA ZA PRIJEVOZ OTPADA