Temeljem odredbe članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnost (u nastavku: Društvo),  u vezi sa Natječajem za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju pokretnina-sekundarne sirovine od metala (rabljenog radnog stroja-buldozera) od 23. studenog 2017. KLASA: 406-01/17-01-3 URBROJ: 2193-01-01-17-3, direktorica Društva Nikolina Osojnički, bacc. ing. traff. dana 27. studenog 2017. godine, donosi sljedeći

 

ISPRAVAK
NATJEČAJA
za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju pokretnina- sekundarne sirovine od metala
(rabljenog radnog stroja-buldozera)

pdf
Kliknite ikonu za pregled

Temeljem odredbe članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnost (u nastavku: Društvo),  direktorica Društva Nikolina Osojnički, bacc. ing. traff. dana 23. studenog 2017. godine, raspisuje  sljedeći

NATJEČAJ  
za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju pokretnina- sekundarne sirovine od metala
(rabljenog radnog stroja-buldozera)

pdf
Kliknite ikonu za pregled

Temeljem odredbe članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti  od 19. veljače 2014. (u nastavku: Društvo), direktor društva Komunalac d.o.o. (u nastavku: Društvo) dana 23. listopada  2017. godine, donosi i objavljuje sljedeću

ODLUKU O PRODAJI
rabljenog osobnog vozila

Opširnije: Prodaja rabljenog vozila - Renault Kangoo - Ponovljeni natječaj

Temeljem odredbe članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti  od 19. veljače 2014. (u nastavku: Društvo), direktor društva Komunalac d.o.o. (u nastavku: Društvo) dana 28. rujna  2017. godine, donosi i objavljuje sljedeću

ODLUKU O PRODAJI
rabljenog osobnog vozila

Opširnije: Prodaja rabljenog vozila - Renault Kangoo
Vrbovsko, 23. kolovoza 2017.
KLASA: 406-01/17-02-14
URBROJ: 2193-01-01-17-7
 

Naručitelj Komunalac d.o.o. je dana 17. kolovoza 2017. godine s ciljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 5 (pet) dana za postupak javne nabave traktora za komunalne radove, na službenim Internet stranicama objavio cjelokupnu dokumentaciju o nabavi za predmetni postupak.
Prethodno savjetovanje trajalo je od 17. do 22. kolovoza 2017. godine.
U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje Naručitelj nije zaprimio upite, primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata vezano uz dokumentaciju o nabavi koja je stavljena na raspolaganje.
Naručitelj će dokumentaciju o nabavi traktora za komunalne radove objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), stoga se obavještavaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da preuzmu cjelokupnu dokumentaciju za predmetnu nabavu putem EOJN RH te će ista biti mjerodavna u postupku javne nabave.

STRUČNO POVJERENSTVO
                                   ZA JAVNU NABAVU

Odaberite jezik