Na temelju odredbe članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti (u nastavku: Komunalac d.o.o.), u vezi s odredbama članka 7. stavak 1. i članka 13. stavak l. Pravilnika o radu, direktorica Komunalca d.o.o. dana 24. travnja 2017. donosi


ODLUKU
o uvjetima i objavi natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 1 radnika-upravitelja građevinskim strojevima (m/ž)

Opširnije: Odluka o uvjetima i objavi natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 1...

Na temelju odredbe članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti (u nastavku: Komunalac d.o.o.), u vezi sa odredbama članka 7. i članka 13. Pravilnika o radu,  društvo Komunalac d.o.o. dana 19. travnja 2017. godine donosi


ODLUKU
o uvjetima  i objavi natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme
1 radnika (m/ž) na radnom mjestu pomoćnog konobara

Opširnije: Odluka o uvjetima i objavi natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme 1 radnika (m/ž) na...

Na temelju odredbe članka 422. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13), članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva o ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti (u nastavku: Društvo) od 19. veljače 2014. godine, članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i Odluke Skupštine Društva o prodaji nekretnina u vlasništvu društva Komunalca d.o.o. u Ulici Jarak  u Vrbovskom od 13. travnja 2017. KLASA: 024-01/17-02-1  URBROJ: 2193-01-01-17-3, direktorica Društva Nikolina Osojnički, bacc. ing. traff. dana 14. travnja 2017. godine raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Komunalca d.o.o.

Opširnije: Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Komunalca d.o.o.

Na temelju odredbe članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti (u nastavku: Komunalac d.o.o.), u vezi sa odredbama članka 7. stavak 1. i članka 13. stavak 1. Pravilnika o radu, Komunalac d.o.o. dana 27. ožujka 2017. donosi


ODLUKU
o uvjetima i objavi natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 1 pomoćnog stručnog radnika- (m/ž)

Opširnije: Odluka o uvjetima i objavi natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 1 pomoćnog...

Na temelju odredbe članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti (u nastavku: Komunalac d.o.o.), u vezi sa odredbama članka 7. i članka 13. Pravilnika o radu,  društvo Komunalac d.o.o. dana 30. ožujka 2017. godine donosi


ODLUKU
o uvjetima  i objavi natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme
2 radnika (m/ž) na radnom mjestu pomoćnog kuhara

Opširnije: Odluka o uvjetima i objavi natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme 2 radnika (m/ž) na...

Odaberite jezik