Naručitelj Komunalac d.o.o. upućuje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima ovaj Poziv na dostavu ponuda za nabavu prijenosne niskoužetne skijaške vučnice.Sukladno članku 12., stavak 1. točka a Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) Naručitelj nije dužan primijeniti navedeni Zakon za nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna. Nabava robe i usluga te provedba projektnih natječaja vrijednosti do 200.000,00 kn bez PDV-a, sukladno članku 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi smatra se jednostavnom nabavom koju Naručitelj provodi sukladno internom općem aktu poštujući načela javne nabave.  Slijedom prethodno navedenog Komunalac d.o.o. donio je interni Pravilnik temeljem kojeg se provodi ova nabava. Temeljem odredbe članka 447. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj je dužan uskladiti interni Pravilnik s odredbama novog Zakona o javnoj nabavi u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu novog Zakona, a nakon isteka rok od 6 mjeseci interni Pravilnik prestaje vrijediti.  Slijedom navedenog Naručitelj provodi ovaj postupak jednostavne nabave sukladno internom Pravilniku u provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti URBROJ: 306/01-2014.

Opširnije: Poziv na dostavu ponude za nabavu prijenosne niskoužetne skijaške vučnice

Temeljem odredbe članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti  od 19. veljače 2014. (u nastavku: Društvo), direktor društva Komunalac d.o.o. (u nastavku: Društvo) dana 27. siječnja  2017. godine, donosi i objavljuje sljedeću.

Opširnije: Prodaja rabljenog vozila za prijevoz kontejnera

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na 2 (dvije) godine s 1 (jednim) gospodarskim subjektom – najpovoljnijim ponuditeljem sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

Opširnije: Postupak javne nabave goriva

Komunalac d.o.o. Vrbovsko obavještava korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada Vrbovskog da se zbog loših vremenskih uvjeta komunalni otpad neće odvoziti do daljnjeg. O nastavku provođenja usluge pravovremeno ćemo vas izvjestiti na našim mrežnim stranicama.

Komunalac d.o.o. Vrbovsko moli korisnike odvoza komunalnog otpada da pravovremeno očiste snijeg oko kanti i kontejnera, kao i prilaz do kanti i kontejnera kako bi se posude za otpad mogle isprazniti.

Komunalac d.o.o. Vrbovsko

Zbog vremenskih nepogoda dana 10.01.2017. nismo u mogućnosti izvršiti uslugu odvoza korisnog otpada u ljubičastim kantama. Građani se mole za razumjevanje.

Komunalac d.o.o.

Odaberite jezik