Trgovačko društvo komunalac d.o.o. objavljuje
 
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za dodjelu kompostera
 
I. PREDMET I CILJ JAVNOG POZIVA
 
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava s iskazom interesa za dodjelu vrtnih kompostera zapremine cca. 350 l za kućno kompostiranje biorazgradivog otpada a sve u svrhu smanjenja ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada na području Grada Vrbovskog. Cilj javnog poziva je evidentiranje interesa građana za dodjelu kompostera bez naknade. Nabava kompostera biti će sufinancirana sredsvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
 
CJELOKUPNA TEKST POZIVA U NALAZI SE PRILOGU OVE OBJAVE!

PRILOZI:


  1. JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA DODJELU KOMPOSTERA

 

Odaberite jezik