Ispis

 

     Poslovna zona K1 Vrbovsko ukupne je površine 14 ha. Državnom cestom D42 podijeljena na sjeverni i južnio dio.

Sjeverni dio poslovne zone Vrbovsko

 

Južni dio poslovne zone Vrbovsko

 

Namjena zemljišta u poslovnoj zoni Vrbovsko

      Na površinama poslovne namjene smještaju se sadržaji s poslovnim namjenama – pretežito trgovački, pretežito uslužni, komunalno servisni, manjim proizvodnim djelatnostima - obrtništvo, prema potrebi i prateći skladišni prostori. Uz osnovnu djelatnost moguće je na površinama poslovne namjene smjestiti i upravne, uredske i ugostiteljske građevine, prometne građevine – benzinske pumpe i ostale djelatnosti koje upotpunjuju osnovnu namjenu.

 

Uvjeti izgradnje u poslovnoj zoni Vrbovsko

      U sklopu površina gospodarskih - poslovnih djelatnosti (K) izgradnja treba biti tako koncipirana da:

      Poduzetnicima trenutno možemo na prodaju ponuditi k.č. br. 1991/14, oranica, k.o. Vrbovsko, površine 563 čhv (2024 m²) s izgrađenom infrastrukturom. Čestica se nalazi u sjevernom dijelu Poslovne zone. Zainteresirani poduzetnici više informacija mogu dobiti na broj telefona 051 875 342.