Ispis

Na temelju odredbe članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva o ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o.za komunalne djelatnosti ( u nastavku Komunalac d.o.o.), Odluke o uvjetima i objavi natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme 1 radnika na složenijim poslovima u Odsjeku komunalnih djelatnosti (m/ž) od 1. travnja 2021. godine, Klasa 100-01/21-01/8, Urbroj:2193-07-01-21-1 i Upisnika o zaprimanju molbi za radno mjesto 1 radnika na složenijim
poslovima (m/ž) od 1. travnja 2021 godine, Klasa: 100-01/21-01/8, Urbroj: 2193-07-01-21-2 Uprava društva Komunalac d.o.o. dana 12. travnja 2021. godine objavljuje

P O Z I V
na usmeni razgovor/testiranje

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme 1 radnika na složenijim poslovima (m/ž), na usmeni razgovor/testiranje koje će se održati 13. travnja u sjedištu Komunalca d.o.o. pozvani su svi u roku prijavljeni kandidati, te svi koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, i to kako slijedi:

PRILOZI


  1.  Poziv na usmeni razgovor/testiranje