Ispis

Zbog izuzetno nepovoljnih hidroloških prilika i nepovoljne izdašnosti izvorišta voda koja su u sustavu vodoopskrbe Grada Vrbovskog, a u cilju održivosti i stabilnosti vodoopskrbnog sustava, mole se građani da ne vrše aktivnosti  koje nisu neophodne za piće i sanitarne potrebe, a osobito;

S ciljem da se osiguraju dovoljne količine vode iz javnog vodoopskrbnog sustava za prvenstvenu namjenu opskrbe stanovništva vodom za piće i sanitarne potrebe, te potrebe protupožarne zaštite.

Pročitajte više....