OBAVIJEST O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA

  1. OBAVIJEST O POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ODREDABA ČLANKA 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
  2. IZJAVA O NE POSTOJANU SUKOBA INTERESA U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI TE ZAKONA O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA - NIKOLINA OSOJNIČKI
  3. IZJAVA O NE POSTOJANU SUKOBA INTERESA U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI TE ZAKONA O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA - STEFANI JADRO ŠTEFANČIĆ
  4. ZJAVA O NE POSTOJANU SUKOBA INTERESA U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI TE ZAKONA O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA - VLASTA JANEŠ
  5. ZJAVA O NE POSTOJANU SUKOBA INTERESA U SMISLU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI TE ZAKONA O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA - MARIJAN RAČKI 

NACIONALNI AKCIJSKA PLAN ZA ZELENU JAVNU NABAVU ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2017. GODINE S POGLEDOM DO 2020. GODINE

pdfKliknite ikonu za pregled

 


JAVNA NABAVASTATISTIČKA IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI

 

PLANOVI JAVNE NABAVEREGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Odaberite jezik