Zbog izuzetno nepovoljnih hidroloških prilika i nepovoljne izdašnosti izvorišta voda koja su u sustavu vodoopskrbe Grada Vrbovskog, a u cilju održivosti i stabilnosti vodoopskrbnog sustava, mole se građani da ne vrše aktivnosti  koje nisu neophodne za piće i sanitarne potrebe, a osobito;

  • zalijevanje zelenih površina ( okućnica, vrtova i sl. )
  • navodnjavanje poljoprivrednih površina
  • pranje osobnih automobila, teretnih vozila i drugih prijevoznih sredstava
  • pranje prometnih i ostalih površina ( dvorišta, okućnica i sl.)
  • i ostale aktivnosti

S ciljem da se osiguraju dovoljne količine vode iz javnog vodoopskrbnog sustava za prvenstvenu namjenu opskrbe stanovništva vodom za piće i sanitarne potrebe, te potrebe protupožarne zaštite.

Pročitajte više....

Odaberite jezik